Ikke-kategoriseret
Sikkerheden er også i top

Der er naturligvis fokus på sikkerheden for vores gæster. 

    

Forduden vores altid loyale sponsor af vagtpersonale fra KlikSecurity, der sørger for ro og orden på pladsen med uddannet personale, har vi også sørget for at indgå en aftale med Røde Kors, der stiller et team af samaritter til rådighed på dagen.

Samaritterne er uniformerede og har deres udstyr med til livreddende førstehjælp, samt til behandling af diverse skader, som f.eks. sårbinding, afhjælpning af skader på led eller knoglebrud.

Gennem mere end 100 år har Røde Kors stillet med veluddannede samaritter ved arrangementer i hele landet for at sikre hurtig og effektiv førstehjælp, når behovet opstår.

Røde Kors har over 650 frivillige samaritter, der giver en garanti for et beredskab på højeste niveau.

Vi har dermed skabt rammerne for et trygt og sikkert miljø for bands, frivillige og publikum.